Γονιδιακές ομοιότητες διαπίστωσαν Ευρωπαίοι επιστήμονες μεταξύ πληθυσμών ηλικίας 4.000 ετών, χάρη σε μελέτη 1.500 δειγμάτων DNA. Μεταξύ των απρόσμενων ανακαλύψεων ξεχωρίζει η πιστοποίηση της γονιδιακής σχέσης μεταξύ της κινεζικής εθνότητας των Του και των σύγχρονων Ελλήνων.

Η γονιδιακή πρόσμειξη σημειώθηκε γύρω στο 1.200 π.Χ.  Η έρευνα ενισχύει επίσης τη θεωρία, που θέλει την εθνότητα των Καλάς στο Αφγανιστάν να αποτελείται από απογόνους της στρατιάς του Μεγάλου Αλεξάνδρου, καθώς η κοινότητα αυτή εμφανίζει «γονιδιακή απομόνωση» μετά το 300 π.Χ., εποχή της κατάκτησης της Βακτριανής από τον Μακεδόνα στρατηλάτη.

πηγή: http://www.kathimerini.gr/ επιστήμη 13.02.2014

Advertisements