Μέσα σε 20 λεπτά συνδέει την ευρωπαϊκή πολιτική με τα συμφέροντα των καρτέλ φαρμακοβιομηχανίας και τη δράση εδώ και τώρα για το όραμα ενός κόσμου βασισμένου στην πρόληψη υγείας και φυσικούς τρόπους θεραπείας. Εξαιρετικός!

Advertisements